Serverovna

Toto prapodivné slovo je jedním z těch výrazů, který k nám přibyl v dnešním globalizovaném světě díky agresivní rozpínavosti angloamerické kultury, podpořené vojenskou silou a bezskrupulózností americké státní korporace, oficiálně známé jako USA. Samozřejmě, jako mnoho i jiných slov, nemá svůj původ v jazyce starých Anglů, ani v jejich sasko-normanském etnickém překryvu, ale v latině. Serve, z něhož tento výraz pochází, znamená původně sloužit, a toto slovo má stejný původ, jako anglický výraz pro slave, česky otrok.

Co to znamená?

Obecně vzato je někde místnost, kde se nachází mnoho těch jednotlivých služebníků – otroků, kteří slouží různým sítím, firemním, internetovým a podobně. A protože ti služebníci nejsou fyzicky přímo u zákazníka, ale jinde – u pronajímatele, tak se jim odborně říká dedikované servery. Pro zákazníka je to levnější a jednodušší, než spravovat své vlastní ve své firmě.