Používané materiály

Dlouhodobě nejpoužívanějším materiálem u všech druhů, nejen interiérových dveří , je korpus z voštin ze ztuženého papíru. Jeho obrovskou výhodou je lehkost, vcelku slušná tepelná izolace a levnost. Horší je to s trvanlivostí. Nehodí se pro vnější použití, kdy je vystaven účinkům povětrnostních vlivů. Zde se používá buď klasický, staletími ověřený materiál – dřevěný masív, nebo nověji odlehčené DTD desky s laminovaným povrchem. Tyto dva materiály ale nejsou jen výhradní doménou vnějšího použití. Stále větší uplatnění nalézají i ve vnitřních prostorách.

Se zárubněmi, nebo bez?

Klasické ocelové zárubně už jsou zvolna téměř minulostí, stejně jako masivní dřevěné rámy. Dnes se hojně používají takzvané obložkové zárubně, které jsou z masivu, ale jejich konstrukce je mnohem vhodnější ke snadnému a bezproblémovému zabudování i do ne zcela rovných a pravidelných stavebních otvorů.