Alkoholikem nemusí být jen ztroskotanec

Otázkou, jak přestat pít alkohol, se zabývají nemocní napříč profesemi, majetkovými i sociálními poměry, lidé žijící osamoceně i ve stabilních dlouhodobých vztazích. Často se jedná i o osoby s nadprůměrným platem ve vysokých postech, kteří pijí nárazově, aby unikli všudypřítomnému stresu, navodili pocit klidu. Vznik a vývoj závislosti však mívá u všech podobný charakter: pravidelná konzumace vede ke vzniku tolerance a k navyšování dávek pro dosažení stejného účinku, dostavuje se bažení (craving) a ztráta kontroly nad návykovou látkou.

Léčba je možná pouze dobrovolně

Říká se, že závislý musí v první řadě sám chtít se svého neduhu zbavit. Není to však pravda stoprocentně. Někteří začínají s léčbou sice dobrovolně, nikoliv však z vlastní vůle. Víceméně jsou k tomu dotlačeni sílícím tlakem okolí a hromadícími se ostatními problémy. Teprve v průběhu terapie si uvědomují hloubku svého problému a přijímají nutnost léčení za svou. Pomoci může i odvykací program, který je situován do prostředí wellness hotelu. V luxusním prostředí se našim klientům dostává špičkové terapeutické i jiné péče.